haven Amsterdam
Voor een behouden vaart

Voorwaarden en tarieven van de jachthaven in Amsterdam

Wat doet u met verfresten in de werkplaats na een dag klussen in de winterstalling. Hoe hebben we het geregeld met elektriciteitsvoorzieningen voor uw boot? Voor een behouden vaart informeren we u over onze mogelijkheden en voorwaarden.  

Algemene voorwaarden HISWA

Jachthavenbedrijf Tineke Bakker hanteert de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen. 

Gebruik elektriciteit in onze Amsterdamse haven

Op het haventerrein is een elektriciteitskast aanwezig. Deze is geschikt voor het aansluiten van een CEE-stekker. Voor gebruik van elektriciteit dient u in het bezit te zijn van een SEP-card. De kaart moet voorzien zijn van een tegoed. De kaart en een verloopstekker zijn verkrijgbaar in het havenkantoor en de kantine, waar u ook de kaart kunt opwaarderen. Voor verlengsnoeren bent u zelf verantwoordelijk.

Prijzen:
SEP-card     € 2,50
Verloopstekker     € 11,45

Werking SEP-card
Wanneer u de kaart tegen de lezer aanhoudt, wordt het tegoed zichtbaar. Kies een vrije aansluiting en geef met een druk op de knop het gewenste aantal Kwh aan. Iedere druk is 1 Kwh en het uurtarief is € 1,-.

Het maximale vermogen van de aansluiting is 2300 Watt. Het is verboden om op deze aansluiting te lassen of te slijpen. Voor deze werkzaamheden heeft u toestemming van de havenmeester nodig. Bij de laatstgenoemde werkzaamheden wijzen we een aparte aansluiting aan. Schade door verkeerd gebruik zal op de veroorzaker worden verhaald. 

Afval

In onze jachthaven zijn de volgende afvalcontainers aanwezig:

  • ronde metalen blauwe vaten bestemd voor stof en verfresten die achterblijven na werkzaamheden aan de boot. Denk hierbij ook aan kwasten, blikken en ander gebruikt verfmateriaal
  • kleine ronde blauwe containers voor vloeistoffen. Deze gebruikt u voor onder meer olie en bilgewater.

Algemene informatie
Nadat u heeft geklust aan de boot, dient u de werkplek netjes achter te laten. Deponeer afval in de daarvoor bestemde container en veeg de werkplek schoon. De containers worden regelmatig door ons geïnspecteerd. Ander restafval dan bovengenoemd afval dient u zelf af te voeren en mag u niet achterlaten in de containers. Misbruik en de eventuele gevolgen van het verkeerd achterlaten van afval, berekenen we aan u door.